Mikrazim / Savol va javob / Mikrazim dagi 10 000, 20 000, 40 000 raqamlari nimani anglatadi? Menga qanday dozirovka to‘g‘ri keladi?

Mikrazim dagi 10 000, 20 000, 40 000 raqamlari nimani anglatadi? Menga qanday dozirovka to‘g‘ri keladi?

Mazkur raqamlar oqsillarni parchalovchi asosiy ferment – lipaza miqdorini anglatadi. Mikrazim dozasi konkret holatdan kelib chiqqan holda belgilanadi. Masalan, ko‘proq ovqat eb qo‘yilganda har qabul qilish holatida minimal – 10 000 yoki 20 000 ED dozalari tavsiya etiladi. Xastalangan mahal esa konkret doza yuzasidan shifokor tavsiyasi zarur bo‘ladi.

QO’LLASHGA QARSHI KO’RSATMALAR BOR. QO’LLASHDAN OLDIN YO’RIQNOMA BILAN TANISHIB CHIQING VA MUTAXASSIS BILAN MASLAHATLASHING
Ma'lumotlar bilan tanishdim, berkitish