Mikrazim / Savol va javob / Fermentlar nima? Fermentlarning roli va bajaradigan ishi nimalardan iborat?

Fermentlar nima? Fermentlarning roli va bajaradigan ishi nimalardan iborat?

Fermentlar – organizmga ovqat orqali tushadigan yog‘lar, oqsillar va uglevodlarni parchalovchi maxsus oqsillardir. Har bir ferment alohida komponentning parchalanishi uchun “javobgar”. Amilaza uglevodlar, proteaza – oqsillar, lipaza – yog‘larni parchalaydi. Mikrazim tarkibidagi pankreatin  har uchala asosiy fermentlarni o‘zida saqlaydi.

QO’LLASHGA QARSHI KO’RSATMALAR BOR. QO’LLASHDAN OLDIN YO’RIQNOMA BILAN TANISHIB CHIQING VA MUTAXASSIS BILAN MASLAHATLASHING
Ma'lumotlar bilan tanishdim, berkitish