Mikrazim / Savol va javob / Mikrazim® tarkibiga qanday fermentlar kiradi?

Mikrazim® tarkibiga qanday fermentlar kiradi?

Mikrazim® fermentli preparatlar guruhiga kiradi. Uning faoliyati, hayvonlarning oshqozonosti bezi to'qimalaridan olinadigan, kelib chiqishi tabiiy bo'lgan pankreatin bilan ta'minlanadi. Bu ferment tarkibi bo'yicha bir turli bo'lmasdan, asosiy nutrientlarni hazm qilish uchun kerakli 3 ta muhim moddalardan tashkil topgan:

  • Amiliza,murakkab uglevodlarni, polisaxaridlarni shimib olish imkoniyatiga ega bo'lgan oddiy uglevodlarga parchalaydi.
  • Lipaza-yog'larni hazm qilish uchun kerak bo'lgan, ferment.
  • Proteaza,oqsilli molekulalarni parchalaydi.

Mikrazim® zich yelimshak qobig'li kapsula ko'rinishida ishlab chiqariladi. Undagi pankreatin esa ichakda eruvchi mikrogranulalar tarkibida bo'ladi. Shu tufayli fermentlar tabiiy pankreatin shirasi bilan birgalikda ta'sir qilishga kirishadigan,ingichka ichak va 12-barmoqli ichakka o'zgarmagan holda kelib tushadi.

QO’LLASHGA QARSHI KO’RSATMALAR BOR. QO’LLASHDAN OLDIN YO’RIQNOMA BILAN TANISHIB CHIQING VA MUTAXASSIS BILAN MASLAHATLASHING
Ma'lumotlar bilan tanishdim, berkitish