Mikrazim / Faktlar

Haqiqatmi yoki uydirma?

Quyida inson hazm qilish tizimi va fermentlar to‘g‘risida 12 ta ajoyib faktni taqdim qilamiz. Ularning haqiqat yoki uydirma ekanini ajratishga harakat qiling.
Ha, rostdan ham bu fakt
Yo‘q, bu uydirma
Ha, bu uydirma
Yo‘q, bu fakt
1

Evropada fermentlar tabletka ko‘rinishida ishlab chiqarilmaydi.

 

x
Tabletkalar oshqozonda sekinroq parchalanadi va fermentlarning bir qismi mazkur holatda faollashishga ulgurmay qoladi. Shuning uchun ham Mikrazim uchun granulalar shakli tanlangan va ular kapsula qobig‘i bilan o‘ralgan. Kapsula oshqozonda tezda eriydi va mikrogranulalar juda kichik bo‘lgani sababli, ingichka ichakka o‘sha zahoti tushadi va pankreatin ajrata boshlaydi.
Tabletkalar oshqozonda sekinroq parchalanadi va fermentlarning bir qismi mazkur holatda faollashishga ulgurmay qoladi. Shuning uchun ham Mikrazim uchun granulalar shakli tanlangan va ular kapsula qobig‘i bilan o‘ralgan. Kapsula oshqozonda tezda eriydi va mikrogranulalar juda kichik bo‘lgani sababli, ingichka ichakka o‘sha zahoti tushadi va pankreatin ajrata boshlaydi.
2

Asosiy hazm qilish jarayoni oshqozonda ro‘y beradi. 

 

x
Oshqozon egulikni maydalab beradi, ovqat ingichka ichakda hazm bo‘ladi. Bo‘tqa holidagi ovqat oshqozonda yog‘lar, oqsillar va uglevodlarni keyingi jarayonda hazm qilish uchun parchalovchi fermentlar bilan aralashtiradi. Shuning uchun ham zarur miqdorda fermentlarning oshqozonda bo‘lishi muhim ahamiyatga ega.
Asosiy hazm qilish jarayonida ingichka ichakda sodir bo‘ladi. Oshqozon iste’mol qilingan egulikni kichik miqdorda hazm qiladi va ular keyingi jarayonga yo‘naltiriladi. Ovqat ingichka ichakka o‘tganidan keyingina fermentlar ta’siriga tushadi. Fermentlar hazm jarayonining asosiy qismi bo‘lgan oqsillar, yog‘lar va uglevodlarni parchalaydi. Yengil va tez hazm jarayoni sodir bo‘lishi uchun fermentlarning zarur darajasini saqlash muhim ahamiyatga ega.
3

Inson ovqat hazm qilish tizimining uzunligi kishi bo‘yidan oshmaydi. 

 

x
Yo‘q, bunday emas. inson ovqat hazm qilish tizimi kishi bo‘yidan bir necha baravarga uzun bo‘lib, 8-10 metrni tashkil qiladi. Inson ovqat hazm qilish tizimi etxo‘r hayvonlarnikidan uzunroq, ammo o‘txo‘r jonivorlarnikidan kaltaroq. Shu bois, oqsil va yog‘lar uzoqroq hazm bo‘ladi. Aynan shu sababli ichki “tonnel”ning barcha qismlarida muntazam ovqat hazm qilish jarayonini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.
To‘g‘ri, ovqat hazm qilish tizimimiz aytilganidan ancha uzun va 8-10 metrni tashkil qiladi. Etxo‘r hayvonlarnikidan uzun, ammo o‘txo‘r jonivorlarnikidan kalta. Shu bois, oqsil va yog‘lar uzoqroq hazm bo‘ladi. Aynan shu sababli ichki “tonnel”ning barcha qismlarida muntazam ovqat hazm qilish jarayonini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.
4

Tanavvul qilingan 300 kkal sariyog‘li buterbrod, 300 kkal non egandan ko‘ra kishini uzoqroq vaqt to‘q tutadi.

 

x
Yog‘lar uglevodlarga qaraganda uzoq muddat hazm bo‘lgani sababli, insondagi to‘qlik hissi uzoqroq vaqt davom etadi. Avvaliga uglevodla, keyin oqsillar, oxirida esa – yog‘lar hazm bo‘ladi. Shuning uchun Mikrazim uch asosiy ferment – amilaza uglevodlar, proteaza oqsillarni va yog‘larni parchalash uchun lipaza saqlaydi.
Qancha miqdorda kilokalloriya qabul qilayotganimiz emas, nimalar orqali ularni olayotganimiz muhim. Yog‘lar uglevodlarga qaraganda sekinroq hazm bo‘ladi va shu bois insonda to‘qlik hissi uzoqroq davom etadi. Avvaliga uglevodla, keyin oqsillar, oxirida esa – yog‘lar hazm bo‘ladi. Shuning uchun Mikrazim uch asosiy ferment – amilaza uglevodlar, proteaza oqsillarni va yog‘larni parchalash uchun lipaza saqlaydi.
5

Fermentlar – har qanday sharoitda ta’sir ko‘rsatadigan birikmalar. 

 

x
Fermentlar – injiq moddalar: 37-38 darajada faollashadi. Quyosh nuri va kislorodli sharoitda tezda nobud bo‘ladi. Organizmimizdagi ferment faqat o‘nikki barmoqli ichakdagina ta’sir ko‘rsata boshlaydi. Aynan shuning uchun ham Mikrazim ikki qobiqli tizimga ega. Kapsula qobig‘i oshqozonda eriydi, mikrogranulalar esa o‘sha zahoti o‘nikki barmoqli ichakka tushib, bu erdagina kerakli fermentlar saqlovchi pankreatinni ajratib chiqaradi.
To‘ppa-to‘g‘ri! Fermentlar – injiq moddalar: 37-38 darajada faollashadi. Quyosh nuri va kislorodli sharoitda tezda nobud bo‘ladi. Organizmimizdagi fermentlar faqat o‘nikki barmoqli ichakdagina ta’sir ko‘rsata boshlaydi. Aynan shuning uchun ham Mikrazim ikki qobiqli tizimga ega. Kapsula qobig‘i oshqozonda eriydi, mikrogranulalar esa o‘sha zahoti o‘nikki barmoqli ichakka tushib, bu erdagina kerakli fermentlar saqlovchi pankreatinni ajratib chiqaradi.
6

Zarur bo‘lganda, Mikrazimdan musulmonlar ham foydalanishi mumkin

 

x
O‘rniga o‘rin topilmasa, najas tarkibli dorilar bilan davolanish mumkin. Tabiiy fermentlar mavjud, ammo ularning fermentativ faolligi shu qadar pastki (ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra hayvonlardan olinganiga qaraganda 75 marotaba past), ular amaliyotda keng qo‘llanilmaydi.
Yo‘q, aslida bunday emas. mikrazim tarkiibga kiruvchi pankreatin haqiqatan cho‘chqa oshqozonosti bezidan olingan shira saqlaydi. Biroq bunday dorilarni qabul qilishni Imom Navaviy shunday izohlaydi: «Spirt saqlamaydigan dorilardan boshqa, najasli malhamlar davolanish uchun taqiqlanmagan...» Ya’ni, o‘rniga o‘rin, toza dori vositasi topilmasa, ulardan foydalanish mumkin.
7

Mikrazimni qabul kursi barobarida, bir martalik qabul qilish ham mumkin

 

x
Hammamiz vaqti-vaqti bilan ko‘proq egulik tanavvul qilib qo‘yamiz. Ayniqsa, bu hol ko‘proq bayramlarda tez-tez sodir bo‘ladi.tasavvru qiling-a: bayramona dasturxondan tanavvul qilingan taomlarni to‘liq hazm qilishi uchun organizmimizga 72 soat vaqt kerak bo‘lar ekan! Mazkur jarayonni tezlatish, oshqozondagi og‘irlik va noxushlikka barham berish uchun ovqatlanish mahali yoki ovqatlangandan keyin qabul qilingan birgina kapsula Mikrazim ko‘maklashadi. Preparatni kurs bo‘yicha qabul qilish odatda, ovqat hazm qilish organlaridagi muammolar chog‘ida tavsiya qilinadi va qabul qilish miqdori xastalikning og‘ir-yengilligiga bog‘liq.
Yo‘q, Mikrazimdan davolash kursi yoki bir martalik qabul sifatida ham foydalanish mumkin. Hammamiz vaqti vaqti bilan ko‘proq egulik tanavvul qilib qo‘yamiz. Ayniqsa, bu hol ko‘proq bayramlarda tez-tez sodir bo‘ladi.tasavvru qiling-a: bayramona dasturxondan tanavvul qilingan taomlarni to‘liq hazm qilishi uchun organizmimizga 72 soat vaqt kerak bo‘lar ekan! Mazkur jarayonni tezlatish, oshqozondagi og‘irlik va noxushlikka barham berish uchun ovqatlanish mahali yoki ovqatlangandan keyin qabul qilingan birgina Mikrazim kapsulasi bunga ko‘maklashadi. Preparatni kurs bo‘yicha qabul qilish odatda, ovqat hazm qilish organlaridagi muammolar chog‘ida tavsiya qilinadi va qabul qilish miqdori xastalikning og‘ir-yengilligiga bog‘liq.
8

Oshqozonosti bezi ovqat hazm qilish jarayonida qariyb ishtirok etmaydi

 

x
Yo‘q, bunday emas. Oshqozonosti bezi organizmda ovqat hazm qilish va modda almashinuv jarayonlarida asosiy organ hisoblanadi. Oshqozonosti bezi shirasi egulikni organizm o‘zlashtirish darajasida parchalaydigan fermentlar saqlaydi. Shuning uchun ham, oshqozonosti bezi yetishmovchiligida zararlangan organ faoliyatini yengillashtirish va fermentlar yetishmovchiligini to‘ldirish uchun ferment kursi tavsiya etiladi. Uningsiz normal ovqat hazm qilish mumkin emas.
To‘g‘ri, oshqozonosti bezisiz normal ovqat hazm qilish mumkin bo‘lmasdi. Oshqozonosti bezi shirasi egulikni organizm o‘zlashtirish darajasida parchalaydigan fermentlar saqlaydi. Shuning uchun ham, oshqozonosti bezi yetishmovchiligida zararlangan organ faoliyatini yengillashtirish va fermentlar yetishmovchiligini to‘ldirish uchun ferment kursi tavsiya etiladi.
9

Fermentli preparatlarga o‘rganib qolish  va organizm shaxsiy fermentlar ishlab chiqarmay qo‘yishi mumkin

 

x
Shunday tadqiqot o‘tkazilgan*: bir guruh ko‘ngillilar 4 hafta davomida turli kasalliklarda tavsiya etiladigan pankreatinni tavsiya qilinganidan dan 6-12 baravar ko‘p miqdorda qabul qiladi. Biroq hech qanday nojo‘ya ta’sir kuzatilmaydi va kurs bekor qilinganidan keyin organizm qabul kursi tayinlanguniga qadar ishlab chiqargan ferment miqdorini yana o‘zi ishlab chiqar boshlaydi. Preparatga o‘rganib qolish hech kimda kuzatilmadi (*H.Friess va hammualliflarning tadqiqotlari)
Haqiqatan, bu uydirma. Pankreatin asosli poliferment preparatlar hatto tavsiya etilgan qabul dozasi oshib ketgan taqdirda ham, o‘rganib qolishni keltirib chiqarmaydi.
10

Mikrazim kapsulasini ochish mumkin emas 

 

x
Ba’zi keksalar va bolalar kapsulalarni yuta olmasligi sbabali, kapsula qobig‘ini ochib, mikrogranulalarni ko‘p miqdordagi suv bilan ichish mumkin. Shuningdek, kapsula ichidagi mikrogranulalarni suyuq ovqatga (ovqat o‘sha zahoti eyiladigan bo‘lsa) aralashtirib berish mumkin.
Ba’zi keksalar va bolalar kapsulalarni yuta olmasligi sbabali, kapsula qobig‘ini ochib, mikrgranulalarni ko‘p miqdordagi suv bilan ichish mumkin. Shuningdek, kapsula ichidagi mikrogranulalarni suyuq ovqatga (ovqat o‘sha zahoti eyiladigan bo‘lsa) aralashtirib berish mumkin.
11

Egulik gravitatsiya qonunlariga asosan oshqozonga tushadi

 

x
Ovqatni yutgan paytimizda, qizilo‘ngachda to‘lqinsimon siqilish ro‘y beradi va paylar kuchi bilan ovqatni ichkariga suradi. Ana shu siqilish hisobiga hatto oyoqni osmondan qilib yoki vaznsizlik holatida ham taom eyish mumkin.
Ovqatni yutgan paytimizda, qizilo‘ngachda to‘lqinsimon siqilish ro‘y beradi va paylar kuchi bilan ovqatni ichkariga suradi. Ana shu siqilish hisobiga hatto oyoqni osmondan qilib yoki vaznsizlik holatida ham taom eyish mumkin.
12

Inson yiliga o‘rtacha 500 kg egulik iste’mol qiladi

 

x
To‘g‘ri, suvni hisobga olmaganda inson bir yilda qariyb yarim tonna egulik iste’mol qiladi.
Suvni hisobga olmaganda, inson bir yilda qariyb yarim tonna egulik iste’mol qiladi.
QO’LLASHGA QARSHI KO’RSATMALAR BOR. QO’LLASHDAN OLDIN YO’RIQNOMA BILAN TANISHIB CHIQING VA MUTAXASSIS BILAN MASLAHATLASHING
Ma'lumotlar bilan tanishdim, berkitish